Yayasan dan Universitas

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN ADDINIYAH ATTAHIRIYAH 2017

 • Ketua Dewan Pembina
  • Drs.MH.Syathiry Ahmad
 • Ketua Umum
  • H.M. Nabil S A
 • Sekretaris Umum  
  • H.M Syami Syathiry
 • Ketua Pengawas
  • H.M Zahir Syathiry

REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM ATTAHIRIYAH

 • REKTOR    
  • Dr H Suherman  Saji M.Pd
 • WAKIL REKTOR AKADEMIK
  • H Edy Tarsono SH MH
 • WAKIL REKTOR KEUANGAN dan  SDM 
  • H Dj Nachrawi MM MSi
 • WAKIL REKTOR PENELITAN dan KERJASAMA
  • H Djafar Ngabalin. S.Pi, M.Pd